ODR

Klachten behandeling 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of de geleverde artikelen moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Schoenen Auwerx bvba.

Ingediende klachten worden zo snel mogelijk beantwoord.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl .

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

ODR

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x